تابش ,بهاری هستی ,همان تابش

تو همان تابش بهاری هستی.. 

که هر لحظه تابیدنش اش را غنیمت باید شمرد... 


که  خود را به گرمایش سپرد... چشمها را بست و..... . 

                                        دیگر 

                                           هیچ 

                                               آرزویی 

                                                باقی نمی ماند... 
تو همان تابش همیشه بهاری هستی.... عزیز دل.... 


منبع اصلی مطلب : یک ذهن مختصر
برچسب ها : تابش ,بهاری هستی ,همان تابش
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : تابش